CZYNNOŚCI PORANNE
6.30 – 8.00
•schodzenie się dzieci;
•kontakty z Rodzicami;
•zabawy dowolne lub z niewielkim udziałem nauczyciela;
GODZINY REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8.00 – 14.00
•1 h – zabawy swobodne dzieci lub przy niewielkim udziale
nauczyciela;
•1 h – zabawy i sytuacje wychowawczo – edukacyjne realizowane
wg programu wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem”;
•1 h – pobyt na świeżym powietrzu: wycieczki i spacery, gry
i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze,
prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze;
•3 h – czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne,
praca kompensacyjno-stymulująca, zabawy indywidualne
i w małych zespołach, odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej
lub bajce, zajęcia specjalistyczne i dodatkowe;;

14.00 – 16.30 CZYNNOŚCI POPOŁUDNIOWE
•oddział I odpoczynek poobiedni – leżakowanie;
•zabawy usprawniające różnorodne funkcje;
•zabawy inspirowane przez dzieci w sali i w ogródku przedszkolnym.