Ciepłe wiosenne dni wystarczyły młodym artystom by stworzyć piękne obrazy podczas pleneru malarskiego pt. „Zielony plener”. Organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Purda i Starostwo Powiatowe w Olsztynie. Celem zorganizowania pleneru malarskiego było ukazanie bogatych walorów krajobrazowych i przyrodniczych Purdy oraz doskonalenie zdolności plastycznych uczestników.


 

 

Plener malarski miał charakter integracyjny. Uczniowie w wieku 12 - 18 lat z Państwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Purdzie. Uczestnicy, pod okiem doświadczonych plastyków Adama Cieślaka i Bartosza Świąteckiego, stworzyli wiele prac ukazujących charakterystyczne dla tego miejsca krajobrazy. Plener był czasem na wymianę doświadczeń i wrażeń doznanych podczas wspólnej pracy w terenie.  W najbliższym czasie zostanie stworzona wystawa poplenerowa w czerwcu w Państwowym Liceum sztuk plastycznych w Olsztynie a 1 lipca w Purdzie. Dzięki temu wszyscy mieszkańcy Purdy i okolic będą mieli okazję obejrzeć owoc pracy młodych artystów i piękne zakątki Warmii.
Bardzo się cieszymy, że w naszym regionie nie brakuje młodych i utalentowanych osób chętnych poświęcić swój wolny czas na doskonalenie swoich umiejętności.