Nazwa innowacji: „Las źródłem dziecięcych doświadczeń”

Motto: „…otoczenie przyrody jest niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka, ponieważ pobudza wszystkie zmysły i stanowi pomost pomiędzy swobodną zabawą, a formalną nauką"

Innowacja pedagogiczna została opracowana w korelacji z programem edukacji wczesnoszkolnej „Ćwiczenia z pomysłem, klasy 1-3”. Głównym założeniem innowacji jest uzmysłowienie uczniom jak niebanalną rolę w życiu człowieka odgrywa otaczająca nas przyroda. Program będzie realizowany raz w tygodniu podczas zajęć lekcji przyrody. Tematy dostosowane będą do programu nauczania i rozszerzone o treści zawarte w innowacji. Lekcji odbywać się będą w środowisku naturalnym, na łonie natury bez względu na aurę. Do każdego wyjścia w teren uczniowie będą stosownie do pogody przygotowani. Przed wyprawą zostaną powiadomieni o konieczności przyszykowania odpowiednich narzędzi, prowiantu czy przedmiotów niezbędnych do badania danej treści.  Otoczenie szkoły, bliskość lasu, łąk, pól naturalnych zbiorników wodnych sprzyja przeprowadzeniu programu innowacji. Realizowane podczas wyjść tematy będą przekazywały wiedzę teoretyczną w sposób praktyczny i empiryczny. Podczas zajęć dzieci będą przebywały na świeżym powietrzu a ich działania nie będą niczym skrępowane.  Będą musiały wykazać się wiedzą praktyczną do realizacji powierzanych im zadań oraz nauczyć się obsługi prostych narzędzi, którymi zbudują szałas, wykopią dół, zorganizują opał na ognisko. Nabędą również wiedzy o obsłudze urządzeń technicznych, którymi będą nagrywać, fotografować i zapisywać informacje zebrane podczas zajęć. Leśne zajęcia będą również możliwością do spotykania się z różnymi ludźmi np.: leśniczymi, ornitologami, harcerzami, podróżnikami, biologami  którzy przekażą informację z konkretnych dziedzin. Lekcje w terenie będą również sprawdzeniem siebie. Uczniowie będą mieli okazję przekonać się o własnych umiejętnościach, nabyć  pewności siebie, rozwinąć zainteresowania, odkryć talenty. Zdobywana wiedza będzie miała służyć nie tylko świadomości przyrodniczej ale również matematycznej, konstrukcyjnej, językowej. Praca w otoczeniu przyrody nauczy planowania, przewidywania konsekwencji działania. Ważną rolę odegra w rozwoju relacji społecznych. W trakcie wprowadzania treści innowacji będą stosowane zróżnicowane metody z nastawieniem na: badawcze, zadaniowe, warsztatowe, projektów, zabawowo-twórcze. Formy pracy: indywidualna, zespołowa, grupowa, czas w kręgu, w parach.

  • Autor innowacji:

Katarzyna Marchwica – nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Purdzie.