Projekt "WARMIA-POZNASZ I POKOCHASZ" miał na celu edukację regionalną i proekologiczną dzieci klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Gmin Dywity i Purda.