Projekt Akademii Orange, który zrealizowany w naszej szkole kształcił i rozwijał poczucie tożsamości oraz identyfikacji ze wspólnotą.

 

Bazował na zjawisku opowiadania historii, które w przeszłości  odgrywało bardzo ważną rolę. Było dawniej obszarem przekazywania mądrości życiowych, zasad moralnych, podstawowych wiadomości o świecie oraz czynnikiem  łączącym ludzi. Współcześnie zjawisko to zanika, dlatego projekt był próbą ożywienia międzypokoleniowych relacji, ale za pomocą współczesnych środków ekspresji oraz nowych technologii.

Wszystkie działania w projekcie skierowane były na poznanie lokalnej historii, tradycji, zwyczajów przy wykorzystaniu starych fotografii i stworzenie dwóch filmów. Uczniowie stali się twórcami motywującymi społeczność do twórczego działania. Stworzyli i prezentowali audiowizualną wystawę starych fotografii i filmów („Mieszkańcy” i „Praca”). Uczniowie zaaranżowali multimedialny pokaz-wystawę (poprzez dźwięki, obraz i artystyczne aranżacje), do którego zaangażowali mieszkańców i rodziny, podczas którego dostarczyli tematów do wspomnień, dyskusji oraz wspólnego spędzania czasu, co pozwoliło umocnić lokalne więzi, a także zapewnić twórcze doświadczenia. Uczniowie  mieli okazję wystąpić jako eksperci w prezentowaniu efektów projektu w pobliskich wiejskich szkołach i w Olsztynie. Projekt realizowany był od stycznia 2014 do czerwca 2014.