Projekt „Yes, I can! – motivation in the classroom” („Tak, potrafię! – motywacja w klasie”) jest międzynarodowym działaniem podjętym w ramach programu eTwinning. Partnerami projektu są szkoły z Grecji, Ukrainy, Polski i Turcji.

Nadrzędnym celem projektu jest zmiana nastawienia oraz osądu uczniów na temat własnych zdolności i potencjału. Wykorzystując szeroką gamę narzędzi TIK, takich jak tworzenie klipów wideo, gier online, obróbka zdjęć, przygotowywanie prezentacji i spotkania w wirtualnych klasach, chcemy pokazać, że wytrwałość, trud, praca i PORAŻKA prowadzą do nowych umiejętności i SUKCESU.

Uczniowie naszej szkoły przedstawili się pozostałym partnerom, pokazując, że współpraca jest dobra i smaczna

- zdjęcie z ciastem

- prezentacja grupy 

Obecnie zajmujemy się istotnym zagadnieniem, a mianowicie „Co mieści się w mojej głowie?”

- prezentacja z pracami uczniów


- zdjęcie z zajęć „brokułowy mózg”