Warsztaty Uczenie się przez doświadczanie - przykłady dobrych praktyk. Wizyta studyjna w Szkole Podstawowej w Purdzie

Szkoła Podstawowa w Purdzie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli do udziału w bezpłatnych warsztatach Uczenie się przez doświadczanie - przykłady dobrych praktyk, które odbędą się 19 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej w Purdzie.

Wyjazd autokaru spod budynku Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17 o godzinie 8.00. Planowany powrót do Olsztyna około godzinie 15.00.

W programie m.in.:

9.00-9.30 - Ocenianie kształtujące jako sposób pracy nauczyciela i uczniów. Danuta Adamowicz dyrektor szkoły

9.30-10.00 Czy edukacja może być ekologiczna? - Beata Solińska

10.00-11.00 Włączanie środowiska w nauczanie-opieka dydaktyczna wyższej uczelni. Prezentacja mikroflory w treści żwacza- wykład i warsztaty prof. Jarosław Całka,

10.00-10.30- przerwa kawowa,

10.30-12.00- Innowacje realizowane w ZSP w Purdzie:

  • Leśna szkoła - Katarzyna Marchwica,
  • Wirtualna matematyka - Marlena Kowalewska-Kozubek
  • Etwinning - Krystyna Izdebska
  • Przede wszystkim myślenie zabawa z programowaniem w Scratchu -  Jolanta Putra

12.00-12.30- przerwa kawowa,

12.30-13.30 Warsztaty (wg zainteresowań)

  • Badanie czystości powietrza skalą porostową - Jolanta Putra
  • Warsztaty dziennikarskie - Krystyna Ciesielska
  • Eksperymenty nauczanie przez doświadczanie - Małgorzata Gołaszewska
  • Lego Wedo2 - Katarzyna Marchwica, Marlena Kowalewska-Kozubek
  • Quest po Purdzie Historia Purdy w wędrownych butach - Krystyna Izdebska

13.30-14.00 podsumowanie zajęć

Słodki poczęstunek zapewnia Szkoła Podstawowa w Purdzie.

Warsztaty finansowane są przez WFOŚiGW w Olsztynie.