Międzynarodowy projekt realizowany w ramach zajęć świetlicowych dla uczniów klas V- VII. Uczniowie partnerskich szkół „ratują od zapomnienia” gry i zabawy towarzyszące codzienności ich rodziców i dziadków. Dzielą się nimi na stronie internetowej programu eTwinning. Uczą się gier, rymowanek i piosenek od uczestników projektu z innych państw.

 

 

Nadrzędnym celem projektu jest rozwój kompetencji społecznych uczestników, budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych, tolerancji różnorodności kulturowej w Europie oraz stworzenie przestrzeni, gdzie młodzież zaczerpnie z doświadczenia starszego pokolenia w swoich rodzinnych domach. Atutem międzynarodowej współpracy na platformie eTwinnning jest również rozwój kompetencji językowych i doświadczenie celowości nauki języka angielskiego oraz praktyczne zastosowanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Dziennik projektu