12 kwietnia 2017r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Purdzie kolejny raz odbył się Gminny Konkurs Recytatorski. Uczestnikami eliminacji byli uczniowie klas I-VI z Klebarka Wielkiego, Butryn, Nowej Wsi, Szczęsnego oraz Purdy.


 

Jury w składzie: ksiądz Krzysztof Wojciechowski ( autor kilku tomików poezji ), pani Anna Czarnecka (nauczycielka Gimnazjum w Purdzie) oraz pan Wojciech Tański ( redaktor naczelny pisma „Kajet” wydawanego przez W-MODN w Olsztynie ) oceniali wygłaszane z pamięci teksty pod względem doboru utworu do wieku oraz osobowości recytatora, pamięciowego opanowania wybranego fragmentu, zrozumienia tekstu, interpretacji, intonacji, poprawnego akcentowania oraz ogólnego wrażenia artystycznego. Eliminacje odbyły się w dwóch kategoriach. Wśród uczestników klas I-III  I miejsce zajęła Liwia Gasperowicz z  Purdy, natomiast II miejsce przyznano Bartoszowi  Zieńko z Nowej Wsi.

W kategorii klas IV – VI zwycięzcami okazali się: Aleksandra Żaguń z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Purdzie, której jury przyznało I miejsce oraz Maciej Kuciński ze szkoły w Szczęsnem. Wręczono również wyróżnienia, które przyznano Wiktorowi Koszeli oraz Julii Kaczyńskiej. Zwycięzcy eliminacji zaprezentują naszą gminę 12 maja podczas Powiatowego Konkursu Recytatorskiego w Dywitach.

Chyba dla wszystkich uczestników święto poezji w Purdzie było wspaniałą ucztą dla ducha, gdyż przypomniało, iż klasyka poezji dziecięcej jest wciąż żywa i stanowi  niezwykle oryginalną formę kontaktu z literaturą. Nad całością uroczystości czuwały  miłośniczki poezji  i literatury – p. dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – Danuta Adamowicz oraz nauczycielka języka polskiego – Krystyna Ciesielska.