Przedstawiamy Państwu "List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców", który zawiera informacje o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji. Ministerstwo zaprasza do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:

·         tel. 22 34 74 141 – struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli,

·         tel. 22 34 74 792 – podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania,

·         tel. 22 34 74 458 – przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy.

Z poważaniem

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej