Zajęcia laboratoryjne w ramach projektu „Rozbudzanie kreatywności uczniów”  odbywające się w naszej szkole od października, skierowane są do gimnazjalistów i mają charakter niezwykłych  spotkań z biologią, chemią czy fizyką.

 

Zajęcia prowadzone są w duchu naukowym, z wykorzystaniem badawczej i twórczej aktywności uczestników. Liczne eksperymenty, doświadczenia i obserwacje okraszone solidną dawką wiedzy pozwalają rozwijać u uczniów naturalne chęci poznawcze oraz zainteresowania w kierunku nauk ścisłych i przyrodniczych. Podczas zajęć staramy się znaleźć odpowiedzi na wiele naukowych pytań, uczymy się rozwiązywać problemy naukowe a wszystko łączymy  z dużą dawką dobrej zabawy.

 

Do tej pory na zajęciach z biologii, prowadzonych przez Panią W. Witkowską, rozwiązywaliśmy następujące problemy badawcze:

  • Czy glukoza występuje w zarówno w owocach i warzywach?
  • Czy zawartość glukozy różni się w owocach i warzywach?
  • Czy temperatura, kwas, alkohol, soda oczyszczona, sól wpływa na białko jaja kurzego?
  • Czy jabłko, cytryna, pomarańcza posiadają taką samą ilość witaminy C?
  • Czy w kropli wody można znaleźć życie?

Wykonaliśmy preparaty i obserwowaliśmy pod mikroskopem:

  • Organizmy żywe: pantofelka, pierwotka, nicienie, wirczyka, wrotka, dafnię, trąbika
  • Zjawisko plazmolizy
  • Obecność aparatów szparkowych w liściach różnych roślin
  • Obecność plastydów w liściach różnych roślin
  • Budowę wiązki przewodzącej

Oprócz biologii uczniowie zajmują się także fizyką. Odbyły się dwa zajęcia, na których ruch jednostajny prostoliniowy i jednostajnie przyspieszony został dogłębnie zbadany, przeanalizowany oraz zilustrowany wykresami zależności drogi od czasu pod czujnym okiem Pana P. Witkowskiego.