Od początku września 2017 r. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Purdzie realizowany jest projekt  „ Rozbudzając kreatywność uczniów”. W ramach przedsięwzięcia  współfinansowanego przez Unię Europejską, którego patronem jest wójt gminy Purda, pan Piotr Płoski, młodzież naszej szkoły rozwija swoje zainteresowania, przygotowując pod kierunkiem opiekuna, p. Krystyny Ciesielskiej, przedstawienie teatralne.

Pracujemy w dwóch kilkunastoosobowych grupach – dziewczęta i chłopcy z klas II i III gimnazjum. Zajęcia teatralne są niezapomnianą przygodą dla nauczyciela oraz podopiecznych, albowiem teatr tworzą nie tylko scena i ustawione na niej dekoracje, aktorzy, publiczność oraz owacje po przedstawieniu. Teatr jest bardzo aktywnym procesem twórczym, kryjącym pułapki i niespodzianki, radości, sukcesy i porażki. Praca nad realizacją przedstawienia wymaga wspólnych działań nad analizą tekstu literackiego, nad słowem, gestem, ruchem, kontaktem z koleżankami i kolegami z zespołu, nad umiejętnością współpracy z całą grupą. W czasie zajęć wykonujemy również elementarne ćwiczenia dykcji oraz podstawowy kanon ćwiczeń oddechowych, dobieramy muzykę oraz opracowujemy niewielkie układy choreograficzne. Najwięcej radości dostarczają nam pierwsze próby kostiumowe oraz charakteryzacja. Podczas przygotowań przedstawienia doskonale się bawimy, ale zdarzają się nam również różnice zdań związane z kreacją poszczególnych ról. Trzeba jednak przyznać, iż sam proces szczególnego wtajemniczenia, jakim jest zbiorowa kreacja przedstawienia, daje nam, wykonawcom, więcej satysfakcji niż sam efekt końcowy -  występ przed publicznością.

„ Miłości się nie szuka. Jest albo jej nie ma” – jak przekonująco stwierdza poeta. My, realizując spektakl „ Spotkanie bajek”, uczyniliśmy z naszej miłości do słowa pożytek – używamy polszczyzny w sposób przynoszący nam olbrzymią radość, ponieważ nasz występ adresowany jest do młodszych kolegów z przedszkola oraz z klas I- IV. Pierwszy raz zaprezentujemy się 13 grudnia. Trzymajcie za nas kciuki, gdyż dla niektórych  będzie to pierwszy występ przed publicznością!

Krystyna Ciesielska