Celem konkursu „Czas na zdrowie”, organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska, jest promowanie idei zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania i aktywności fizycznej wśród młodzieży. Podejmowana tematyka jest odpowiedzią na obserwowane niepokojące tendencje wzrostu zaburzeń zdrowotnych, spowodowane korzystaniem
z udogodnień cywilizacyjnych. Wiedza zdobyta w czasie realizacji projektu nt. zasad funkcjonowania organizmu pozwoli na dokonywanie świadomych wyborów służących zdrowiu. Trudno bowiem we współczesnym świecie odróżnić prawdziwie wartościowe produkty od reklamowanych nowinek, często niezdrowych artykułów, zaburzających naturalne mechanizmy organizmu. A przecież to grupa dzieci i młodzieży jest najbardziej podatna na lansowane trendy.
Istotnym problemem, na który zwraca uwagę projekt, to spędzanie coraz więcej godzin, przez dzieci i młodzież, przy komputerach lub na oglądaniu telewizji. Brak ruchu i zła dieta to nie tylko przyczyny wielu schorzeń‒ to także „przepis” na kłopoty z nauką! Dlatego należy wykreować wśród uczniów modę na zdrowie i jest to jedno z najpilniejszych zadań współczesnej edukacji. Projekt „Czas na zdrowie” łączy funkcję edukacyjną z elementami międzyszkolnej rywalizacji zespołowej i dobrą zabawą.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:
Pierwszy etap:
Powołanie maksymalnie 10-osobowego zespołu, który zdobędzie wiedzę z zakresu dokonywania służących zdrowiu wyborów . A następnie, w formie prezentacji, przedstawią
społeczności szkolnej właściwe nawyki żywieniowe, zasady zdrowego odżywiania, ostrzeżenia o efektach nieprzemyślanej diety. Zespół musi przygotować też scenariusz przebiegu Festynu Zdrowia i plan promocji tej imprezy wśród społeczności lokalnej.

Drugi etap:
Organizacja ogólnoszkolnego Festynu Zdrowia
Festyn to okazja, by z ideą zdrowego stylu życia dotrzeć do jak najliczniejszego grona osób. Z założenia ma obfitować w atrakcje: wspólne zabawy ruchowe i konkursy
dla młodzieży i dorosłych, zdrowy poczęstunek oraz udział zaproszonych przez młodzież gości. Centralnym punktem programu ma być pokaz specjalnie wyprodukowanych na tę okazję filmów edukacyjnych pt. „Śmietnik w mojej głowie” . Mówią one o stereotypach funkcjonujących w społeczeństwie i sposobach ich przełamania w lekki i zabawny sposób, co pozwala na zrozumienie problematyki przez widzów należących do różnych grup wiekowych.