PASOWANIE KL. I

Uroczystość rozpoczęła się zgodnie z planem, 23 października o godzinie 9.00. W sali lekcyjnej zebrali się uczniowie kl. I, II i III, nauczyciele, liczne grono rodziców i członków rodzin pierwszoklasistów oraz dyrektor szkoły, Danuta Adamowicz. Pierwszym punktem spotkania był hymn państwowy. Po tym uroczystym początku p. dyrektor, Danuta Adamowicz powitała wszystkich zebranych i zaprosiła do obejrzenia występu artystycznego uczniów kl. I. Bohaterowie dnia zaprezentowali się bardzo ładnie i udowodnili, że są już gotowi do złożenia ślubowania.

Wprowadzenie sztandaru, złożenie ślubowania i odśpiewanie hymnu szkoły to bardzo uroczysta i podniosła chwila. A oto tekst ślubowania :

  • Przyrzekamy uczyć się pilnie.

  • Przyrzekamy szanować wszystkich, którzy pracują w szkole po to, aby było nam w niej dobrze.

  • Będziemy się starali być dobrymi kolegami i koleżankami.

  • Będziemy przyjaciółmi zwierząt i roślin.

  • Chcemy swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”.

Po złożeniu ślubowania, p. dyrektor wielkim ołówkiem pasowała kolejno każdego pierwszoklasistę na ucznia. Potem były życzenia, dyplomy, upominki od wychowawcy

( książki ) oraz uczniów kl. II i III.

Dzień zakończył się słodkim poczęstunkiem, który przygotowali rodzice.

JOLANTA MICHALCZYK